Skip to main content Skip to search

Limited Şirketi Kuruluşu

Limited Şirketi Kuruluş Maliyeti

Kendi işinizi yapmak amacıyla kuracağınız limited şirket için sizlere profesyonel destek sağlıyoruz.

Anonim Şirketi Kuruluşu

Anonim Şirketi Kuruluş Maliyeti

İş hayatınızda profesyonel düşünün! Sizlere Anonim Şirketler hakkında profesyonel destek sağlıyoruz.

Şahıs Şirketi Kuruluşu

Şahıs Şirketi Kuruluş Maliyeti

Şahıs Şirketi Kurmak için gerekli olan işlemler ve maliyetler hakkında sizlere profesyonel destek veriyoruz.

TİCARİ HAYATINIZDA SİZİ YÜKSEKLERE TAŞIYACAK ŞİRKETİ KURUN 

Limited Şirket, Anonim Şirket ve Şahıs Şirketi hakkında bilgi alınız…

BİLGİ TALEP ET

SON YAZILAN FAYDALI BİLGİLER

BİLGİ

Talep Edin

Limited Şirket, Anonim Şirket ve Şahıs Şirketi hakkında bilgi almak için lütfen bize ulaşın.

Lütfen Aşağıdaki Formu Eksiksiz Doldurunuz:

Türkiye’ de ticaret yapmak için şirket kurmak gerekmektedir. Ticaret yapmak için kurulacak şirketlerin türü, nasıl kurulacağı, yönetiminin hangi çerçevede olacağını gösteren kanun ise Türk Ticaret Kanunu‘ dur. Türk Ticaret Kanunu’ na göre 2 türlü şirket kuruluşu yapılabilir. Bunlar; Şahıs Şirketi ve Sermaye Şirketleridir.

Anonim Şirket, Limited Şirket ve Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket, sermaye şirketleridir.

Şirket Kuruluşu web sitemizde;

Limited Şirket Nedir?, Limited Şirket Özellikleri, Limited Şirket Tanımı ve Limited Şirket Kuruluşu ve Limited Şirketi Kuruluş Maliyeti hakkında;

Ayrıca Anonim Şirket Nedir?, Anonim Şirket Özellikleri, Anonim Şirket Tanımı ve Anonim Şirket Kuruluşu ve Anonim Şirket Kuruluş Maliyeti hakkında;

İlaveten, Şahıs Şirket Nedir?, Şahıs Şirket Özellikleri, Şahıs Şirket Tanımı ve Şahıs Şirket Kuruluşu ve Şahıs Şirket Kuruluş Maliyeti hakkında bilgi bulabilirsiniz.

Bu bilgilerin yanında Anonim Şirket ile Limited Şirket Arasındaki Farklar ve Limited Şirket ile Anonim Şirket Arasındaki Farklar sizlerin bilgisine sunularak Anonim Şirket mi Limited Şirket mi? sorusuna ve Şahıs Şirketi mi Limited Şirket mi? ilaveten Limited Şirket mi Şahıs Şirketi mi? sorularının cevabını da bulacaksınız.

ANONİM ŞİRKET TANIMI VE ANONİM ŞİRKET ÖZELLİKLERİ
Anonim şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla sorumlu bulunan şirkettir.
Anonim şirket, kanunen yasak olmayan her türlü ekonomik amaç ve konu için kurulabilir.Tek ortaklı anonim şirket kurulabilir.
Ortakların şirket alacaklılarına karşı olan sorumlulukları koydukları sermaye ile sınırlıdır.
Sermaye en az 50.000.- TL olmalıdır.
Sermayenin artırılmasında yönetim kuruluna tanınmış yetki tavanını gösteren kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan halka açık olmayan anonim şirketlerde başlangıç sermayesi yüz bin Türk Lirasından (100.000 TL) aşağı olamaz.
Nakden taahhüt edilen payların itibari değerinin en az ¼’ünün tescilden önce, kalan kısmının ise şirketin tescilini izleyen yirmi dört ay içinde ödenmesi gerekmektedir.
Üzerlerinde sınırlı ayni bir hak, haciz ve tedbir bulunmayan, nakden değerlendirilebilen ve devrolunabilen, fikri mülkiyet hakları ile sanal ortamlar da dâhil, malvarlığı unsurları ayni sermaye olarak konulabilir. Hizmet edimleri, kişisel emek, ticari itibar ve vadesi gelmemiş alacaklar sermaye olamaz.
Anonim şirketler hisselerini halka arz edebilirler.
Anonim şirket, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur.
Esas sözleşmeyle atanmış veya genel kurul tarafından seçilmiş, bir veya daha fazla kişiden oluşan bir yönetim kurulu bulunur.
Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl süreyle görev yapmak üzere seçilir. Esas sözleşmede aksine hüküm yoksa aynı kişi yeniden seçilebilir.
Yönetim kurulu üyelerine, tutarı esas sözleşmeyle veya genel kurul kararıyla belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kardan pay ödenebilir.

 

LİMİTED ŞİRKET TANIMI VE LİMİTED ŞİRKET ÖZELLİKLERİ
Bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulur; esas sermayesi belirli olup, bu sermaye esas sermaye paylarının toplamından oluşur.
Limited şirket, kanunen yasak olmayan her türlü ekonomik amaç ve konu için kurulabilir.
Limited şirketler sigortacılık, bankacılık alanında faaliyet gösteremezler.
Ortak sayısı elliden (50) çok olamaz.
Tek ortaklı limited şirket kurulabilir.
Ortaklar, şirket borçlarından sorumlu olmayıp, sadece taahhüt ettikleri esas sermaye paylarını ödemekle ve şirket sözleşmesinde öngörülen ek ödeme ve yan edim yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlüdürler.
Şirket, esas sermaye paylarını içeren bir pay defteri tutar. Ortakların, adları, adresleri, her ortağın sahip olduğu esas sermaye payının sayısı, esas sermaye paylarının devirleri ve geçişleri itibari değerleri, grupları ve esas sermaye payları üzerindeki intifa ve rehin hakları, sahiplerinin adları ve adresleri bu deftere yazılır. Ortaklar pay defterini inceleyebilir.
Sermaye en az 10.000.- TL olmalıdır.
Her ortağın esas sermaye paylarının itibari değeri en az 25,00.- TL veya katları olması zorunludur.
Nakden taahhüt edilen payların itibari değerinin en az ¼’ünün tescilden önce, kalan kısmının ise şirketin tescilini izleyen yirmi dört ay içinde ödenmesi gerekmektedir.
Üzerlerinde sınırlı ayni bir hak, haciz veya tedbir bulunmayan; nakden değerlendirilebilen ve devrolunabilen, fikri mülkiyet hakları ile sanal ortamlar ve adlar da dâhil, malvarlığı unsurları ayni sermaye olarak konulabilir. Hizmet edimleri, kişisel emek, ticari itibar ve vadesi gelmemiş alacaklar sermaye olamaz.

Limited Şirket Kurmak, Limited Şirket Kuruluşu, Limited Şirket Tanımı, Limited Şirket Özellikleri, Limited Şirket Kuruluş Maliyeti, Anonim Şirket Kurmak, Anonim Şirket Kuruluşu, Anonim Şirket Tanımı, Anonim Şirket Özellikleri, Anonim Şirket Kuruluş MaliyetiŞahıs Şirketi Kurmak, Şahıs Şirketi Kuruluşu, Şahıs Şirketi Tanımı, Şahıs Şirketi Özellikleri, Şahıs Şirketi Kuruluş Maliyeti hakkında bilgi alabileceğiniz sitemizden ayrıca Limited Şirket Kurmak, Limited Şirket Kuruluşu, Limited Şirket Tanımı, Limited Şirket Özellikleri, Limited Şirket Kuruluş Maliyeti, Anonim Şirket Kurmak, Anonim Şirket Kuruluşu, Anonim Şirket Tanımı, Anonim Şirket Özellikleri, Anonim Şirket Kuruluş MaliyetiŞahıs Şirketi Kurmak, Şahıs Şirketi Kuruluşu, Şahıs Şirketi Tanımı, Şahıs Şirketi Özellikleri, Şahıs Şirketi Kuruluş Maliyeti hakkında da profesyonel destek de alabilirsiniz.