Skip to main content Skip to search

2018 Yılı Limited Şirketi Kuruluş Maliyeti

Faaliyette bulunmak istediğiniz sektör hakkında yeterli bilgi ve tecrübeye sahipseniz ve bu sektörde ticaret yapmak istiyorsanız şirket kurmanız gerekmektedir. Bu yazımızda Limited Şirket Kuruluş Maliyeti hakkında bilgi vermeye çalışacağız.

7099 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca 15.02.2018 tarihinde kabul edilmiş olup, 10.03.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Gerçek kişi tacirler ile tüzel kişi tacirlerin yetkilileri için Ticaret Sicili Müdürlüğüne ibraz etmeleri zorunlu olan imza beyannameleri, limited şirketler ile kooperatiflerin kurucularının sözleşmedeki imzalarının onayı ve limited şirket, anonim şirket ile kooperatiflerin açılış defterleri Ticaret Sicili Müdürlüğü Müdürlüğünce onaylanmaya başlamıştır. Anonim şirket kurucularının sözleşmedeki imzalarının onayı Ticaret Sicili Müdürlüğünde yapılmakla birlikte noterlerde de onaylanmaya devam etmektedir.

Aşağıda sizlere tek ortaklı, 500.000,00.-TL sermayeli 2018 yılı Limited Şirket Kurma Maliyeti tablosu yeralmaktadır.

Şirket Kurmak için Vekaletname       103,31 TL
Firma Kuruluş Onay Ücreti (Defter Tasdik)       304,00 TL
Rekabet Kurumu Payı (500.000,00*0,0004)       200,00 TL
Tescil İşlem Ücreti       560,00 TL
Tasdiknameler         88,00 TL
Şirket Kuruluş İlanları       455,00 TL
Gazete           9,00 TL
Kaydiye 2018       285,00 TL
Şirket Vekaletname       180,76 TL
2 Adet İmza Sirküleri       220,21 TL
Kira Sözleşmesi Damga Vergisi         35,44 TL
 Mali Müşavir  Şirket Kuruluş Ücreti
Toplam :   2.440,72 TL

 

Tablomuzda şirket kuruluş işlemleri için vekalet verdiğiniz kişi veya kurum maliyeti yer almamaktadır. Hesaplama yaparken bu maliyet kalemini de dikkate almanızda fayda vardır.

  • Not: Körfez Ticaret Odası Bilgileridir.